Dyrektor

mgr Lucyna Siminiak - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele

mgr Justyna Bednarczyk - nauczyciel dyplomowany 

mgr Grażyna Bojańska - nauczyciel dyplomowany 

mgr Joanna Płóciennik - nauczyciel mianowany

mgr Karolina Rajzel - nauczyciel mianowany

mgr Alina Tomaszewska - nauczyciel dyplomowany                                                                                                                                                                       

mgr Ewa Wilczyńska - nauczyciel dyplomowany

mgr Danuta Woźniak - nauczyciel dyplomowany

mgr Martyna Zielińska - nauczyciel kontraktowy

mgr Małgorzata Grabska-Kokosz- religia - nauczyciel 

mgr Magdalena Przygoda – psycholog - nauczyciel mianowany

mgr Aleksandra Sworowska - psycholog

mgr Ewa Piechocka - logopeda - nauczyciel dyplomowany

- język angielski 

mgr Piotr Megger – rytmika 

 

Pozostali pracownicy

Barbara Kozłowska - pomoc nauczyciela gr. I

Agata Łukasiewicz - woźna oddziałowa gr. I

Anna Nowicka - woźna oddziałowa gr.II

Katarzyna Pirsz - woźna oddziałowa gr IV

Anastasia  Andrianova. - woźna oddziałowa gr. V

Krzysztof  Urbanowicz - woźny

Anna Trafas - szef kuchni

Małgorzata Krzywińska - pomoc kuchenna

Dorota Wałcerz - pomoc kuchenna

Anna Zawiasa -  intendentka