Miejskie Przedszkole nr 5


Zapisy

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cookies

giweather joomla module

Info

 

Przekaż   1%

1

 

 

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ( PRAWNYCH OPIEKUNÓW), OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI
 
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola
Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców ( prawnych opiekunów).
Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach pobyt: 
5 godzin dziennie  - 8:00 – 13:00
9 godzin dziennie -  6:30 – 15:30
Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są : rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko osobie dyżurującej w szatni – pomocy nauczycielki. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.
Copyright © 2023 Przedszkole nr 5  Rights Reserved.