REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 
na podstawie wspólnych ustaleń nauczycieli i rodziców przedszkolaków
 Zgromadzenie oświadczeń podpisanych przez Rodziców z wyszczególnieniem osób uprawnionych do odbioru dziecka z placówki.
Jeżeli dziecko odbiera inna osoba nie wymieniona w oświadczeniu, wówczas rodzic zobowiązany jest : przekazywać telefoniczną informację, a osoba odbierająca dziecko musi posiadać pisemną zgodę rodzica.
Rodzice i opiekunowie proszeni są o zamykanie drzwi wejściowych do placówki.
Każdy rodzic zobowiązany jest do wejścia razem z dzieckiem do szatni, a potem oddanie dziecka dyżurującemu w szatni pracownikowi przedszkola – pomocy nauczycielki.
Rodzice z chwilą pojawienia się w placówce i odebrania dziecka z grupy, ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność.
Dla dobra dziecka, do Przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, przeziębionych przewlekłym katarem, stanami zapalnymi , itp.
Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
Rodzice powinni informować nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci, koniecznie podać listę alergenów- zwłaszcza pokarmowych.
Nauczyciele i Rodzice zobowiązani są przestrzegać powyższych ustaleń.