Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci 
w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Chodzieży
 
Podstawa prawna :
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia  2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych  szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.Nr 61, poz. 624,z 2002 r. Nr 10, poz. 96.2003r.Nr 146, poz. 1416,z 2004 r.Nr 66, poz.606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.75).
Dz.U.126,poz.1384 z 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
Statut Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży