W przedszkolu realizowany jest

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa:  

"Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów

w obszarach wymagających szczególnego wsparcia - Powiat Chodzieski"

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013