Karty pracy na rok szkolny 2015/1016
 
 
 3 i 4-latki  pani J.Bednarczyk- Wszystkie dzieci kupują-Trampolina trzylatka (Karty pracy - cz.1, 2)
 + Kącik artysty  + Karty obserwacji dziecka. Trzylatek. Wydawnictwo szkolne PWN
 
 4-latki  pani E.Wolff - Trampolina czterolatka (Karty pracy - cz. 1, 2,3) + Kącik artysty
+ Karty obserwacji dziecka. Czterolatek. Wydawnictwo szkolne PWN
 
 
 5-latki  pani I.Błachowicz - Trampolina do szkoły. Roczne przygotowanie przedszkolne.  
+ Karty do diagnozowania gotowości szkolnej" Wydawnictwo szkolne PWN
 
4 i 5-latki  pani G.Paluszkiewicz - 4-latki - Trampolina czterolatka (Karty pracy - cz. 1, 2,3)
+ Kącik artysty + Karty obserwacji dziecka. Czterolatek. Wydawnictwo: PWN,  
                     
5-latki - Trampolina do szkoły. Roczne przygotowanie przedszkolne.
 + Karty do diagnozowania gotowości szkolnej" Wydawnictwo szkolne PWN
 
4 i 5-latki pani A.Tomaszewska - Trampolina czterolatka (Karty pracy - cz. 1, 2,3)
+ Kącik artysty + Karty obserwacji dziecka. Czterolatek. Wydawnictwo: PWN,  
                           
5-latki - Trampolina do szkoły. Roczne przygotowanie przedszkolne.
+ Karty do diagnozowania gotowości szkolnej" Wydawnictwo szkolne PWN