I rząd od góry, od lewej: Adam Kwiatkowski, Aleksander Superczyński, Patryk Stypuła, Igor Góra, Franciszek Rozmarynowski, Patryk Szymczak, Ignacy Nochowicz, Jan Głąb, Maksymilian Kulka, Oliwier Świderski, Adam Michalski
II rząd od lewej: Julianna Sikorska, Wiktoria Wrzeszcz, Zofia Dymek, Oliwia Wendland, Lena Wendland, Kaja Rozmarynowska, Aleksandra Nowak, Maja Kaźmierska
III rząd od góry, od lewej: Melania Nowak, Amelia Melnarowicz, Julia Żak, Maja Januchowska, Martyna Religa, Nadia Jędrkowiak