Miejskie Przedszkole nr 5 Pod Żaglami Piątki w Chodzieży
ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2017/18.
Wnioski proszę składać
w terminie od dnia 6 marca do 31 marca 2017r.
Zapraszamy.

 

talent